Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Du är här:

Regler för fördelning av småhustomter

Registrering
Ansökan görs skriftligen på blankett Ansökan till kommunens tomtköWord (word, 81.5 kB).
 
Sökande ska ha uppnått 18 års ålder. Ansökan får endast avse eget boende.
 
Adress- och namnändring skall av sökanden omgående meddelas till Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen får ej på annat sätt reda på adressändringar.
 
Avgifter
Registrering och placering i tomtkön sker den dag ansökan inkommit till kommunen. Någon köavgift uttages ej tills vidare.
 
Avregistrering
Avregistrering sker:

  •   när sökanden köpt tomt av kommunen
  •   om sökanden tre (3) gånger avböjer erbjudande om tomt
  •   om adressändring ej meddelas
  •   om sökanden lämnar oriktiga uppgifter
  •   på begäran av den sökande.

Anvisning
Fördelning av tomter inom aktuellt område sker efter registreringsdatum av ansökan. Tidigare intresseanmälan skall besvaras genom ansökan på av Tekniska förvaltningen tillhandahållen blankett varvid könummer erhålles.
 
Erbjudande av tomt erhålles i turordning efter könummer. Möjlighet ges till sökanden att även teckna sig som reserv till två (2) tomter som redan reserverats.
 
Förtur
Förtur kan medges om sociala, medicinska eller andra beaktningsvärda skäl föreligger. Ansökan om förtur inges av sökanden till kommunstyrelsen som beslutar i ärendet.
 
Undantag
Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Relaterad information

Intresserad av fiber?

Fiber är en bredbandslösning som är driftsäkert, okänsligt för
elektroniska störningar som exempelvis åska och har näst intill
obegränsad kapacitet. ElmNet AB är det kommunala bolag som ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. Läs mer om fiber och hur du beställer här.


Kontakt

Tekniska förvaltningen

Handläggare

Catarina Håkansson
tfn 0476-553 20

Teknisk chef

Bengt Pettersson
tfn 0476-551 11
mobil 070-249 26 88

Kontakta Älmhult

Älmhults kommun
Box 500,
343 23 Älmhult

tfn 0476-550 00
fax 0476-552 00
e-post info@almhult.se

Besöksadress
Stortorget 1,
Älmhult

Leveransadress
N Parkgatan 2,
343 30 Älmhult


Karta

Kontakta Älmhult

Fakturaadress
Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm

Organisationsnummer
212000‑0647

Fler kontaktuppgifter
Öppettider växel/reception
mån-fre 8-16.30

Felanmälan
Läs mer på denna sida om felanmälan

Följ oss i sociala medier